Transportlösningar

Trygghet inom leverans och transport

Sveabud AB grundades med en idé om att kunna erbjuda anpassade tjänster inom leveranser och transport för enskilda privatpersoner och företag.

Vi arbetar aktivt med att utvärdera och utveckla de transportlösningar som vi har tagit fram grundade på beprövad erfarenhet och kunskap. Du som kund ska känna sig trygg med att vi inom Sveabud AB besitter en god kunskap om leveranser och att våra anställda alltid jobbar för en effektiv och säker transport. Den personliga servicen och den nära kontakten med kunden gör att vi kan utforma och modifiera våra tjänster utefter dig som kund och dina behov.

Transport och leverans av gods är så mycket mer än bara själva tjänsten i sig. När du som kund väljer att vända dig till oss som budfirma så är det mycket möjligt att det är gods med ett högt personligt värde som du anförtror oss att förvalta. Då vill vi att du ska känna dig trygg med att vi aldrig lämnar något åt slumpen och att vi med våra noga utarbetade transportlösningar aldrig gör en kund besviken.

Behöver du expressbud?

Det finns tillfällen i livet är det kan uppstå en situation där ett god behöver hämtas och levereras med väldigt kort varsel. Vi inom Sveabud AB vill inte att du som kund ska avstå från att vända dig till oss i tron om att det finns för lite tid, tvärtom. Sveabud AB har arbetat fram ett unikt expressbud där vi på ett snabbt och smidigt sätt kan hämta gods och leverera till mottagaren inom en utsatt tidsram.

Goda lösningar kring transport och leveranser handlar om så mycket mer än bara själva leveransen och vi är unika med att ha tagit fram möjligheten till personlig anpassade distributionstjänster. Budfirmor finns de gott om men Sveabud AB sticker ut med vår gedigna kunskap och våra erfarenhets beprövade transport anpassningar.

Personlig kontakt

Vi inom Sveabud AB värderar en personlig kontakt med kunden väldigt högt och därför har vi tagit fram en unik, säker och pålitlig tjänst för hemleveranser av gods. Du som kund kan beställa hemleveranser av gods alla dagar från kl. 18.00-22.00 men med självklara marginal för personliga anpassningar efter dig som kund och dina behov. I livet kan det ibland uppstå situationer där ett gods eller en vara behöver hämtas upp och lämnas på kort tid.

Vi vill inte att du som kund ska avstå från att vända dig till oss med tron om att det finns för lite tid för att utföra tjänsten, tvärtom. Sveabud AB har tagit fram unika rutiner för leveranser och transport i hopp om att du som kund ska känna dig bekväm. Anpassningsbara rutiner som bygger på goda erfarenheter från tidigare ger dig som kund en unik möjlighet att få ditt gods levererat inom bara några timmar.

Vi kan utföra hämtning av gods inom två timmar och hämtning och leverans av gods inom fyra timmar. Det innebär alltså att du som kund kan få en vara hämtas vid lunch och veta att den är levererad till mottagaren på eftermiddagen.