Miljöspolicy

Vision

Miljöhänsyn ska genomsyra vår verksamhet. Vår ledstjärna ska vara att bedriva ett miljöarbete så att våra tjänster och produkter ses som ett miljöanpassat alternativ samt med tiden att införskaffa eldrivna fordon.

 

Policy

  • Vi ska begränsa miljöpåverkan av vår verksamhet så långt det är praktiskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
  • Vi ska inrikta miljöarbetet på ständiga miljöförbättringar, minimering av materiell förbrukning och förebyggande av föroreningar.
  • Vi ska prioritera leverantörer och samarbetspartners som har en sund och miljömedveten verksamhet.
  • Vi ska tillhandahålla personal med rätt kompetens och kvalifikationer och all personal ska visa ett personligt ansvar för kvalitén och miljön i det dagliga arbetet samt vara involverad i förbättringsarbetet
  • Vi ska följa gällande miljölagstiftning och driva verksamheten inom ramen för uppställda miljökrav från kunder.
  • Vi ska ständigt arbeta med arbetsmiljön.
  • Vi ska tanka våra fordon med miljöbränsle (HVO 100).