Lagerhantering

Effektiv lagerhantering

Sveabud AB vill bistå dig som kund och ditt företag med kunskap och verktyg för att utveckla verksamheten och vi vill jobba för att vara med och bidra till utvecklingen av ditt företag.

Där kommer lagerhantering in som en viktig punkt och vi inom Sveabud AB har god och gedigen erfarenhet av logistik. Vi har tagit fram väl beprövade lagerrutiner för att skapa en så bra plattform som möjligt att jobba utifrån. Kunder som vänder sig till oss önskar att vi som företag ska kunna bistå med tydlighet och långsiktighet för lagerhantering av gods och produkter.

Med det sagt så har vi tagit fram en unik, effektiv och tydlig struktur för att ge dig som kund kontroll på dina varor, lagervärde och beställda produkter. Struktur är något som vi inom Sveabud lägger stor vikt vid för vi tror att en långsiktig plan i kombination med kunskap och effektivitet bara kan skapa ett bra resultat. Logistik kan många gånger vara svårt och inte alltid enkelt att förstå sig på och det är därför som vi vill kunna bistå dig som kund med mer än bara goda lagerrutiner och logistik.

Vi vill erbjuda dig som företag en chans att utvecklas och därför bidrar vi med en helhetsbild över våra lagerrutiner och anpassar dem efter vilka typer av önskemål du som kund har. Utveckling, bildning och motivation är något som vi ofta jobbar med och vi värderar en helhetsbild före enskilda delar. Det är därför som vi har valt att ta fram en tjänst för lagerhantering som bygger på så mycket mer än att bara förvara en låda på en hylla.

Anpassade lösningar efter vad du som kund har för tankar och önskemål

Många företag växer och i sviterna efter det märkliga 2020 ser vi inom Sveabud vikten av en stabild grund att ta fram strukturer och rutiner kring lagerhantering som oerhört viktig.

Något som gör att du som kund borde välja oss framför andra budfirmor är att vi lyssnar på dig som kund och att vi anpassar oss efter vad du som kund har för tankar och önskemål kring våra tjänster. Det finns ett uttryck som säger att kunden alltid har rätt och vi inom Sveabud AB tror verkligen att det är sant. Logistik och lagerrtuniner kan vara avgörande för takten för ett företags utveckling och med den kunskapen som vi har vill vi bistå så att takten för utvecklingen går snabbt.

Vår lagerhantering är unik för att vi tillsammans med en god miljöpolicy strävar efter att skapa en framtid för nästa generation. Vi tar fram våra rutiner kring lagerhantering och logistik för att vi tror att det kan underlätta för utveckling och förbättring om grunden är stabil från början.

Lagerhantering är en viktig och betydande del för ett företags grund och vi inom Sveabud bistår dig som kund med rutiner, kunskap och med en vilja att låta lagerhanteringen bli en naturlig del av ditt företags utveckling.

Expressbud, lagerhantering & distribution

Terminal Stockholm
Saldovägen 11
175 62 Järfälla

Terminal Borås
Almenäsvägen 16
506 32 Borås

Terminal Helsingborg
Mejerivägen 3
265 33 Åstorp